ඇත්තටම කියනවා නම් මේක sound system එකකින් සමන්විත phone case ekak. මෙම case එකේ පිටුපස speakers 2කක් සවිකර තිබෙනවා .

සද්දෙට සින්දු අහන්න විතරක් නෙමෙයි මෙම phone case එක මගින් phone එකේ Battery එක පවා charge කරගන්න පුළුවන් .

මෙම phone case එකේ වෙළද නාමය PERI Duo ලෙස හැදින්වෙනවා.

මෙය ඔබේ දුරකථනය සමග Wi-Fi හෝ බ්ලුටූත් මගින් Connect කරගත හැකියි.

Decibel 100 ක් තරම් ශබ්දයක් පැහැදිලිව අසන්නට මෙහි ඇති speakers මගින් හැකියාව තිබෙනවා.

 

(Visited 330 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *