පසුගිය අවුරුදු කීපයේදී google සමාගම ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන කිහිපයක්ම නවතා දැමුවා … එසේ නවතා දැමූ නිෂ්පාදන කිහිපයක් පහතින්

Picasa


Picasa යනු ඔබේ පරිගණකයේ ඇති photo නැරඹීමටත් එම photo edit කිරීමටත් google විසින් නිපදවූ software එකක් .

 

Panaramio


බොහෝ දෙනෙක් මෙම google සේවාව ගෙන නොදෙනුවත් . google විසින් මෙම සේවාව හදුන්වා දුන්නේ 2016 වර්ෂයේදී . මෙහෙදී සිදුවුයේ google earth හා google map හරහා යම් යම් ස්ථාන වල photos upload කිරිඉමට ඉඩ සලසා දීමයි . නමුත් google street view දක්වා google maps දියුණු වීමත් සමග 2016 Nov 4 දින google විසින් මෙම සේවාව නවතා දැමුවා .

 

Project ARA
google මෙම සේවාව ආරම්ඹ කලේ Motorola සමාගම සමග අත්වැල් බැද ගමිනුයි . Project ARA යනු customizable components වලින් සමන්විත smartphone එකක්. මෙම phone එකේ camera, speekers , battery, අපට අවශ්‍ය පරිදි ගලවා අපිට අවශ්‍ය වර්ණයෙන් අපට අවශ්‍ය ස්ථානයේ සවි කරගන්නට පුළුවන්. කෙසේ නමුත් මෙම සේවාවද පසුගිය අවුරුද්දේ google විසින් නවතා දැමුවා . (Project ARA Video එක පහතින් )

Google Show Time


මෙයින් films, movies වල තිරගත වන වෙලාවල් හා සිනමාහල් වල තොරතුරු ලබා ගැනිමේ පහසුකම සලසා දී තිබුනා. එම සේවාවද 2016 Nov 1 දින google විසින් නවතා දැමුවා .

 

Google TV
Google විසින් intel, LG, sony සමාගම් හා එක්ව 2010 ඔක්තෝම්බර් මස 6 වෙනි දින Google TV නමින් Smart TV එකක් හදුන්ව දුන්නා. නමුත් එයින් පසුව නිෂ්පාදනය වූ AppleTv, Roku, Andoroid TV හා තරග කිරීමට GoogleTV සමත් නොවූ හෙයින් google සමගම විසින් Google TV 2014 වර්ශයෙදී නවතා දැමුවා.

(Visited 410 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *