ජපානයේ නිෂ්පාදිත මෙම Smart Phone එක Kyocera rafre නමින් හදුන්වනවා .
උණු වතුර හා සබන් වලටත් මෙම දුරකථනය ඔරොත්තු දෙන බව එහි නිෂ්පාදකයින් පවසනවා.

5 inch Screen එකකින්ද 2GB RAM , 16GB Memory, 13 Megapixel Camera , 3000mAh ධාරිත්වයකින් යුත් Battery එකකින් මෙම දුරකතය සමන්විත වෙනවා.

මෙහි ඇති මීලග විශේෂත්වය නම්, මෙම දුරකතයේ අනික් දුරකථන වල මෙන් සාමාන්‍ය speakers නොමෙති විමයි.
ශබ්දය vibrations හරහා නිකුත් කරන Smart Sonic Receiver නම් වූ නවතම තාක්ෂනය මෙය උපයෝගී කරගෙන තිබෙනවා .

2017 මාර්තු මාසයේදී Pale Pink, Clear White and Light Blue යන වර්ණ 3න් මෙම දුරකතනය වෙලදපොලට නිකුත් කිරීමට ජපානය කටයුතු කරමින් සිටිනවා .

(Visited 204 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *