මෙම අවුරුද්දේ පැවැත්වීමට නියමිත World Mobile Congress හිදී Nokia සමාගම තමන්ගේ නවතම සොයාගැනිම වන “MIKA” නම් වූ Voice Assistant සේවාව එළිදැක්විමට නියමිතයි .

මෙය Siri, Cortana, Alexa යන අනෙකුත් Voice Assistant සේවාවන් වලට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස් telecommunication අංශයට විශේෂයෙන්ම නිපද වූ සේවාවකි .

ඉංජිනේරු අංශයට හා telecommunication operator අංශයට මෙම MIKA සේවාව ඉතාම වැදගත් වන බව Nokia සමාගම පවසනවා.

මෙම MIKA සේවාව mobile හෝ වෙබ් ඔස්සේ බාවිතා කිරීමට හැක .

(Visited 341 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *