මෙය නම් බොහෝ දෙනෙකුට අදහා ගත නොහැකි දෙයක් . Masako Wakamiya නැමැති අත්තම්මා තමයි මේ වීර ක්‍රියාව සිදු කරලා තිබෙන්නේ . මේ අත්තම්මාට වයස අවරුදු 81 ක්. මෙහි විශේෂම දේ තමයි ඇය පරිගණක හා ඒ සම්බන්ද ඉගනගන්න පටන් අරන් තියෙන්නේ අවුරුදු 60 වන විටයි.

මැය අවරුදු 43 ජපානයේ ඉහල ගනයේ බැoකුවක සේවය කර තිබෙනවා .

ඇය නිපදවූ app එකේ චායාරූප පහලින්

(Visited 264 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *