සින්දුවක් නියම Sound එක්ක අහන්න අවශ්‍යය නම් ඔබ මේ 2017 වෙලඳපොලට නිකුත් කරපු අලුත්ම Headphones පාවිච්චි කරන්නම වෙනවා.. බලන්නකෝ List එක..

SteelSeries Arctics Gaming Headphones
$80

 

Bose QuierComfort 35 Wireless Noise-Canceling Headphones
$349

 

Logitech G533 Wireless Gaming Headset
$130

 

V-MODA Crossfade M-100 DJ headphones
$200

 

MEE Audio M6 Pro In-Ear Headphones
$49

 

MEE Audio Pinnacle P1 In-Ear Headphones
$199

 

තවත් අයට දැනගන්න Article එක Share කරලම යන්න Thank You!

(Visited 395 times, 1 visits today)
Similar Posts