දැනට වෙළඳපොලේ දුරකථන රාශියක් තිබෙන නිසා හොඳ දුරකථනයක් මිලදී ගන්න ගියාම ඔළුව විකාර වෙනවා. ඉතින් ඔළුව විකාර නොකරගෙන හොඳ Pone එකක් මිලදී ගන්න ඔබ දැනගත යුතුම කරුණු කිහිපයක් අද අපි අරන් අවා.

 • Build quality
  ඔබ ගන්නා දුරකථනයට අනිවාර්යෙන්ම හොඳ කල්පැවැත්මක් තිබිය යුතුයි. බොහොමයක් එවා නිපදවා තිබෙන්නේ Steel හෝ Plastic වලින්. ඉතින් ඔබට ඇති දුරකථනය බිම නොදමා පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාව මත ඔබ දුරකථනයක් පාවිච්චි කල යුතුයි.

 

 • Display
  ඔබ දුරකථනයෙන් සිදු කරන දෙවල් අනුව මෙය සලකා බැලිය යුතුයි. Film බලන්න, Photo Edit කරන්න, Live Video Stream කරන්න වගේ ලොකු ලොකු වැඩ කිරීම සඳහා ඔබ දුරකතනය පාවිච්චි කරන්නේ නම් 5-inch to 5.5-inch HD or full-HD display එකක් සහිත Phone එකක් වඩාත් සුදුසු වේ. 6 inch වගේ ලොකු එකක් නම් ඇත්තටම අනවශ්‍යයි.මොකද එච්චර ලොකු Phone එකක් හසුරවන්නත් හරිම අමාරුයි.

 

 • Processor
  මේ තමා Phone එකේ හදවත. Video editing, Photo editing, playing haevy games, use lots of apps වගේ දේවල් Phone එකෙන් කරනවා නම් Qualcomm Snapdragon 652 or Snapdragon 820/821 Processor ක් සහිත phone එකක් වඩාත් සුදුසුයි. ඔබ සරල දේවල් වලට Phone එක Use කරනවා නම් MediaTek processors ක් සහිත Phone එකක් සුදුසුයි.

 

 • Camera
  Camera Megapixel ගනන වැඩි වීමෙන් Phone camera එක හොඳ එකක් වෙන්නේ නැහැ. camera එක හොඳ එකක් වෙන්න නම් camera aperture, ISO levels, pixel size, autofocus වගේ දේවලුත් හොඳ වෙන්න ඕන. ඔබ ඇත්තටම Photogrphy පිළිබඳ ආශාවක් තිබෙන කෙනෙක් නම් 12 or 16MP sensor under f/2.0 or lower aperture වගේ camera තිබෙන phone එකක් ගැනීම වඩාත් සුදුසුයි. එසේ නොමැති නම් සමාන්‍ය ඔබට 8MP 0r 12MP camera with f/2.0-f/2.2 aperture.
  සහිත Phone එකක් සුදුසුයි.

 

 • Battery
  දුරකතනයක ඔබට අවශ්‍යම දේ තමයි දිගු කාලයක් පවතින Battery ය. ඔබ Haevy User කෙනෙක් නම් 3500mAh හෝ ඊට වැඩි Battery අගයක් සහිත Phone එකක් වඩාත් සුදුසුයි. ඔබ light user කෙනෙක් නම් 3000mAh පමණ අගයකින් යුතු phone එකක් සුදුසු වේ.

 

 • User interface/OS version
  ඔබට ලේසියෙන්ම හා ඉක්මනින්ම Use කරන්න පුළුවන් Interface & OS එකකින් යුත් Phone එකක් තෝරා ගන්න. ඔබට අවශ්‍යය සියළුම Apps වලට Suppor කරන OS Version එකක් සහිත දුරකතනයක් තෝරා ගන්න.

 

 • Storage
  ඔබ use කරන apps වලට හා ඔබේ Data වලට අවශ්‍ය Storage සහිත Phone එකක් තෝරා ගන්න. මෙය නම් එතරම්ම වැදගත් නැහැ. මොකද අපට අවශ්‍යනම් එකක් කරන්නත් පුලුවන්නේ.

 

 • Security/extra features
  ඔබේ Personal Details ආරක්ෂා කරගැනීමට Phone එකේ හොඳ Security එකක් තිබිය යුතුයි. fingerprint sensor or iris sensors වැනි Extra Security සහිත phone එකක් තෝරා ගන්න.

 

 • Audio/speakers
  දුරකතනය මිලදී ගැනීමට පලමුව හොඳ Sound තිබෙන සින්දුවක් හෝ Music Track එකක් Play කර බලා Clear Sound එකක් සහිත Phone එකක් මිලදී ගන්න.
(Visited 651 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *