වාහනයක් Drive කරද්දී වගේ තමයි පරිගණකයේ වැඩ කරද්දීත් මොකක් හරි සද්දයක් ආවොත් අපි ඒ ගැන අනිවාර්යෙන්ම විමසිලිමත් වෙනවා. එත් ඔබට හරියටම ප්‍රශ්නය මොකක්ද කියල හදුනාගන්න අපහසුයි නේද ? මේ article එක කියෙව්වට පස්සේ නම් එහෙම වෙන එකක් නැහැ.

සද්දේ Hard Drive එකේද ?
පරිගණකයේ Hard Drive එක වැඩ කරන විට සාමාන්යෙන් සුළු ‘hum’, ‘whir’ අකාරයේ ශබ්දයක් නගනවා. නමුත් Hard Drive එකෙන් clicking ශබ්දයක් ඇසෙනවා නම් එය අනිවාර්යෙන්ම hard drive faliaur එකක පෙරනිමිත්තක්. එවිට මුලින්ම ඔබේ වැදගත් data backup කරගන්න .

සද්දේ CD හෝ DVD Drive එක අසලින්ද ?
CD එකක් හෝ DVD එකක් පරිගණකයට ඇතුල් කල විට එම drive එකෙන් clicking ශබ්දයක් ඇසෙනවා නම් එයින් හැඟවෙන්නේ ඇතුලත කැරකැවෙන කොටස යමකින් අවහිර වී ඇති බවයි.

සද්දේ Cooling Fan එක අසලින්ද ?
ඇතුළත දුවිලි බැඳීම, wire හෝ යම් කිසි දෙයකින් Cooling Fan එක අවහිර වීමෙන් එයින් ශබ්දයක් නැගේ.

සද්දේ Speakers වලින්ද?
Speakers වලින් නොනවතින “kneek” හෝ “ශෝව්” ශබ්දයක් ඇසෙනවා නම් එයින් හැඟවෙන්නේ Speakers වල යම් ප්‍රශ්නයක් ඇති බවයි . දුවිලි බැඳීම කුඩා සතුන් ඇතුළු වීම නිසා මෙය සිදු විය හැක.

සද්දේ Power On/Off කරන විටද
පරිගණකයේ සියලුම power සම්බන්දතා හොදින් පරික්ෂා කොට පිරිසිදු කරන්න . current short වීම මෙයට ප්‍රධානතම හේතුවකි .

(Visited 291 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *