පරිගනකයේ නිතරම එන Error එකක් තමයි මේ DLL Errors . “DLL not found” or “DLL is missing” ආදී වශයෙන් මේ Error Message එක පැමිනෙණවා.

මොනවද මේ DLL Files කියන්නේ? DLL Files කියන්නේ යම් Software එකක Software Packageඑකක වැඩ කිරීමට අවශ්‍යය Software එක නිපදවන Company එකෙන්ම නිපදවා බෙදාහරින කුඩා File එකක්.

මේහි වැදගත්ම කාරණය වන්නේ කිසි දිනක මෙම DLL Errors වලදී වෙනම DLL Files Download නොකරගත යුතුයි.මොකද එයින් ඔබට අදාල ප්‍රශ්නයට පිලිතුරක් ලැබෙන්නේ නැහැ, තවත් ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා මිසක්.

ඇයි මේ DLL Files Download කරගන්න එපා කියන්නේ. බලන්නකෝ හේතු ටික .

1. DLL Files Downlod කරගැනීමට ඇති Website කිසිවක් DLL Files Download කරගැනීමට Approved Sourcesනොවේ.
— ස්ථාවර, පිරිසිදු, හා Updated DLL Files guarant කල හැක්කේ Software එක නිපදවූ පුද්ගලයාට හෝ එ අදාල Company එකට පමණි. මොකද මේ DLL Files කියන්නේ යම් Software එකක වැඩ කිරීමට අවශ්‍යය එක් කුඩා File එකක් පමණි. එය වෙනත් පුද්ගලයන්ට Develop කල නොහැක.

2. ඔබ DLL File එකක් Download කරනවා කියන්නේ ලොකු තුවාලයක්ට පොඩි Bandage එකක් දමනවා වැනි දෙයකි.
DLL File එකක් කියන්නේ Sotware එකක ඉතාමත් කුඩා කොටසක්. සමහර විට මේ DLL Error එකක් ලෙස පෙන්නනු ලබන්නේ Software එකේ විශාල Errors වෙන්න පුළුවන්. තවත් විටක මෙයට පිලියම වන්නේ Software එක නැවත Reinstall කිරීම වෙන්නත් පුලුවන්.

3. ඔබ Download කලේ Outdated DLL Files විය හැකියි
Software කියන්නේ නිතරම Update වන දේවල්. ඉතින් ඒ සමගම Software එකේ DLL Files ටිකත් අනිවර්යෙන්ම Update වෙනවා. ඉතින් ඔබ දන්නේ කොහොමද ඔබ Download කලේ Update වූ DLL Files ම කියා.

4. ඔබ Download කරන File එක Virus එකක් විය හැකියි
DLL Files Download කරන්න දෙන Website ඔබට ඒ පිලිබඳ කිසිම වගකීමක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. සමහර විට ඔබ Download කලේ Virus File එකක් වෙන්නත් පුළුවන්.

ඉතින් කොහොමද මේ DLL Errors එක හරියටම හදා ගන්නේ..

මෙය විසඳා ගැනීමට නම් DLL File එක Download කිරීම නොව එම Error එක පැමිනීමට මුලිකම හේතුව සොයගත යුතුයි.

එය දැනගැනීමට ඔබ Error Code එක Google Search කිරීමට ලක් කල යුතුයි, එසේත් නැති නම් Software එක නිපදවීමට අදාල Company එකෙන් ඔබ මේ පිලිබඳ විමසීම කල යුතුයි. Software එකට හෝ ඒ හා අදාල Company Website එකෙන් මේ සියලු දේවල් විමසිය හැකියි.

(Visited 373 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *