පරිගණකයේ ඇති තවත් එක වැදගත්ම කොටසක් තමයි RAM එක කියන්නේ. 2GB, 4GB, 8GB, හා 16GB ලෙස RAM අගයන් දැක්වෙනවා. පරිගනකයේ වේගවත් බවටත්, ලොකු Software Run වීමටත් , හොඳ Game සෙල්ලම් කරන්නටත්, හොඳ ඉහල අගයකින් යුත් RAM එකක් තිබීම අත්‍යාවශ්‍යය වනවා..

නමුත් අද අපි ඔබට අරන් ඇවිත් තිබෙනවා පොඩි RAM එකකින් වුවත් ලොකු ලොකු වැඩ කරන්න පුළුවන් Trick එකක්.

මේ සඳහා අවශ්‍යය වන්නේ RAM Drive creator software එකක් පමණයි. මේ Software එක මගින් RAm එකේ විශාල කොටසක් ගෙන එය virtual hard drive එකක් හෙවත් RAM Disk or RAM Drive එකක් බවට පරිවර්තනය කරනු ලබනවා.

මේ මගින් ඔබට ඔනෑම Progamme එකක් එහි උපරිම වේගයෙන් Hard Drive එකෙහි කරගන්න පුළුවන් එය RAM එක මගින් Run වන අකාරයටම.

අපි දැන් බලමු Miray RAM Drive කියන RAM Drive creator software එකෙන් මේ දේ හරියටම කරන්නේ කොහොමද කියලා

Step 1
Miray RAM Drive software එකේ Free Version එක Download කරගන්න. එය virtual RAM disk driver එකද Auto Install කරගනී.

Step 2
Sotware එක Open වූ පසු virtual hard drive එක ලෙස ක්‍රියාකිරීමට අවශ්‍යය RAM එකේ ඉඩ ප්‍රමානය සකසන්න

Setp 3
අවශ්‍යය ඉඩ ප්‍රමානය සැකසුවාට පසු එහි ඇති Green Color button එක Click කරන්න. එතැන් සිට virtual hard drive එක ඔබේ පරිගනකයේ නිර්මාණය වනවා. දැන් ඔබට ඕනෑම Software එකක්, හොඳ Game එකක් එහි ඉහලම වේගයෙන් Play කරන්න පුළුවන්.

Step 4
Software එකේ වැඩ හෝ Game එක Play කර අවසන් වූ පසු අනිවාර්යෙන්ම මෙම virtual hard drive එක ඉවත් කරන්න.

(Visited 555 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *