ඔබේ pictures, videos, financial information, emails ලීක් නොකරගෙන හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රම කීපයක් ගැනයි අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ.

1 . Online Service වලට එකිනෙකට වෙනස් Usernames & Passwords කරන්න.

බොහෝ දෙනෙකු සිදු කරන වැරද්දක් තමයි ඔවුන් කුමක් හෝ Online Service එකකට Register වන විට පහසුව සඳහා එකම Username එක හා Password එක හැම Service එකටම ලබා දීම. කිසි දිනක එය සිදු නොකරන්න. එකිනෙකට වෙනස් Username හා Password use කරන්න. මොකද හදිසියේවත් ඔබේ Username හා Password එක ලීක් වුනොත් ඔබේ හැම Account එකක්ම Hack වේවි.

2. Online Services ඔබේ Data හොඳින් ආරක්ෂා කරන බව නොසිතන්න.

ඔබ Online storage එකකට ඔබේ Data ඇතුලත් කරන විට එවා encrypt (Data .Rar හෝ Zip කර Password එකක් යොදන්න) කර Upload කරන්න. එසේ කිරීමෙන් Online Storage එක Hack වූවත් ඔබේ Data වලට හානියක් සිදුවන්නේ නැහැ.

3. Online Forms Fill කරන විට හැම විටම සැලකිලිමත් වන්න

ඔබේ Financial Data හෝ ඔබේ දුරකතන අංකය, Email එක Form එකකට ලබා දෙන විටත්, ඔබ යම් Online Service එකකට Log වන විටත් අදාල Form එක පුරවා Submit කිරීමට පෙර Website එකේ URL එක හොදින් පිරික්සන්න. ඔබ නොදන්නා Trusted නොවන කිසිම Site එකකට ඔබේ Personal Information ඇතුලත් නොකරන්න. \

4. Online Service වල Username & Passwords තමන්ගේ පහසුව තකා Browser එකේ Save කිරීමෙන් වලකින්න.

5. ඔබ Online Service එකකට Log වුවහොත් එයින් ඉවත් වන විට අනිවාර්යෙන්ම Logout වී ඉවත් වන්න.

(Visited 310 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *