ලංකාවේ ගොඩක්ම දෙනෙක් පාවිච්චි කරන අන්තර්ජාල සම්බන්දතාවය තමයි SLT කියන්නෙ. ලංකාවේ ප්‍රධානම පෙලේ අන්තර්ජාල සේවා සපයන්නෙක් වන SLT සමාගම විසින් පසුගියදා තම පාරිබෝගිකයන්ගේ පහසුවතකා ඔවුන් බාවිතා කරන අන්තර්ජාල සම්බන්දතාවයේ Data ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර බලා ගැනීමට නවතම App එකක් හඳුන්වා දුන්නා..

දැනට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් දුරකථන සඳහා පමණක් නිකුත් කර ඇති මෙම ඇප් එක පසුව ඇපල් දුරකථන සඳහා හඳුන්වාදෙන බවට ඔවුන් සඳහන් කර සිටිනවා. මෙම ඇප් එක මගින් ඔබ බාවිතා කර ඇති ඩේටා ප්‍රමාණය ඉතිරිව ඇති ඩේටා ප්‍රමාණය වගේම දෛනිකව ඔබ බාවිතා කල ඇති ඩේටා ප්‍රමාණයත් ඔබ එක් එක් වෙබ් අඩවි සඳහා වෙන වෙනම බාවිතා කර ඇති ඩේටා ප්‍රමානයක් පිළිබඳ විස්තර බලාගන්නට පුළුවන්.

ඉතින් ඔබත් අන්තර්ජාල සේවය බාවිතා කරන්නේ නම් පහත් ලින්ක් එකෙන් ඔබට මෙම ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත හැකියි.

https://play.google.com/store/apps/details?id=lk.slt.selfcare

Add Your Comments
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *