ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්නවා මාර්ක් සකර්බර්ග් කියන්නේ කවුද කියලා.
මම අනිවාර්යෙන් දන්නවා ඔයාලත් Facebook නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග් එක්ක කථා කරන්න චැට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්ම ආස ඇති.

Facebook, Instagram වැනි ඔයාලා පාවිච්චි කරන ජනප්‍රියම Social Apps වල හිමි කරුවා මොහුයි.

Social Media Platforms බාවිතා කරන විට ඔබට ඇතිවන ගැටළු සහ ඔබ දකින් දුර්වලතා ඒ වගේම තමයි ඔබ සිතන පරිදි Social Media වල වෙනස් විය යුතු තැන් වගේ දේවල් ගැන ඔබට කෙලින්ම කියන්න පුළුවන්.

ඉතින් අපි ඔබට අද අරන් ඇවිත් තිබෙනවා නිර්මාතෘ මාර්ක් සකර්බර්ග් මහතාගේ ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ ඔහුගේ Social Media Profiles වල links.

ඉතින් දැන් මේ ටික අරගෙන ඔහුට වාතයක් වෙන්න නම් ලැස්ති වෙන්න එපා.. මොකද ඔහුට පුලුවන් කෙලින්ම අපිට Service එක දෙන එක නවත්වලා දාන්න.
ඒ නිසා පරිස්සමින්.

ලිපිනය : Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States
දුරකථන අංකය : +1 650 543 4800
නිවසේ ලිපිනය : 1456 Edgewood Dr, Palo Alto, CA, United States
ඊමේල් : zuck@fb.com

සමාජ ජාල ගිණුම් :
Facebook Account : https://www.facebook.com/zuck
Instagram Account : https://www.instagram.com/zuck
YouTube Account : https://www.youtube.com/user/zuckd
Google+ Account : https://plus.google.com/104560124403688998123

(Visited 145 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *