මේ දින වල හැමදෙනාගේම Phone එකේ VPN ඇප් එකක් තියන බව නම් කිසිම සැකයක් නැහැ. ඉතින් අපි මේ බාවිත කරන Free VPN ඇත්තටම ආරක්ෂිතද ? මොකක්ද මේ VPN කියන්නේ.. කොහොමද වැඩ කරන්නේ..

ඇත්තටම කියනවා නම් VPN හරහා ඔබගේ යම් යම් ගිණුම් වලට ඇතුලු වීම සඳහා බාවිතා කරන Username සහ Password වෙනත් කෙනෙකුට ලබා ගත නොහැකි. VPN කියන්නේ ඇත්තටම ආරක්ෂිතව අන්තර්ජාල ගත වෙන්න පුලුවන් ආරක්ෂිත නලයක්.

මෙහි English තේරුම වන්නේ Virtual Private Network කියන එකයි. Internet යන අපේ හැම යන උපකරණයකටම එම අන්තර්ජාල සම්බන්දතාවයට අනන්‍ය වූ IP Address එකක් තිබෙනවා.. ඉතින් අපේ අන්තාර්ජාල සේවා සපයන්ට පුළුවන් අපි Visit කරන සමහර Website Block කරල දාන්න. හරියට දැන් අපේ ලංකාවේ මීඩියා Block කරලා තියනවා වගේ.

ඒ කියන්නේ Service Provisdersලාට පුළුවන් අපි Social meadia වලට යන
සියළුම IP Address ටික Block කරලා දාන්න. ඉතින් VPN හරහා සිදු වන්නේ අපි වෙන රටක IP Address එකක් හරහා එම Block කර ඇති website වලට පිවිසීමයි.

ඒ කියන්නේ VPN කොහොමවත් හැක් කරන්න බැහැ. නමුත් ඔබ ප්‍රවේශම් වියයුත්තේ ඔබ VPN යාම සඳහා බාවිත කරන ඇප් එකේ ඔබේ තොරතුරු
ගැනීමට හැකිවන විදියට සහ ඔබේ උපකරණ වලට Virus සහ Malware ආදී දේවල් ඇතුළු විය හැකි පරිදි සකස් කර තිබිය හැකියි.

ඊට අමතරව අනික් කාරණේ තමයි, VPN මගින් අපේ Online Activites සියලම පාහේ ඔවුන්ට Track කිරීමේ හැකියාව පවතිනවා.. (අපගේ රහස්‍ය තොරතුරු නොව අප යන එන සියළුම Websites සහ අපි ඒවාට upload කරන දේවල්) කියන්න කණගාටුයි 72% ම ලබා දෙන්නන් සමග සම්බන්ද වී ඇත.

VPN හරහා අන්තර්ජාල ගත වීමේදී අන්තර්ජාල වේගය මෙන්ම එම උපකරණයේ කාර්‍යක්ෂමතාවයද අඩු වේ. ඊට අමතරව VPN හරහා අන්තර්ජාල ගත වීමෙන් වැය වන Data ප්‍රමාණයද වැඩි වේ.

ඉහත සඳහන් කර ඇති ආකාරයට ඔබේ Online Activities VPN හරහා Track වීමට ලක්වන නිසා මේ දවස් වල ඔබ යන යන Website වල Youtube එකේ නම් ඉවරයක් නැතුව Online Ads පෙන්වනවා ඇති.

ඒ වගේම තමයි ඔබ VPN හරහා ඉන්නවා නම් අපේ ලංකාවේ ඉන්න Mobitel, Airtel, Dialog වගේ Service Providersලාට අපිව Track කරන්න බැහැ.

ඉතින් අන්තිමට කියන්න තියෙන්නේ ඔබ VPN හරහා වුනත් මේ දවස් වල Social Media වලට Log උනත් අසත්‍ය News සහ ත්‍රස්තවදීන්ට උදව් වන අකාරයේ දේවල් Share නොකරන ලෙසයි.

(Visited 193 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *