ඔබගේ වින්ඩෝස් 10 ලැප්ටොප් හෝ ටැබ්ලටයේ බැටරිය එහි අතිශය තීරණාත්මක දෘඩාංග වලින් එකකි. කාලයත් සමඟ බැටරියේ ආයු කාලය කෙටි වන අතර ආරෝපණයක් රඳවා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වේ.

එය නොවැළක්විය හැකි දෙයක් වන අතර එම උපකරණ භාවිතයේදී අප ඒවා අපේක්ෂා කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත්, ඔබගේ බැටරියේ ක්‍රියාකාරිත්වය ටිකක් ඉක්මණින් මැකී යන බවට ඔබ සැක කරන්නේ නම්, ඔබට සරල විධානයක් සමඟ බැටරි රෝග විනිශ්චය කළ හැකිය.

මෙය වින්ඩෝස් 10 හි ඇති විශේෂාංගයක් වන අතර බැටරි භාවිතය, ධාරිතා ඉතිහාසය සහ බැටරි ආයු කාලය පිළිබඳ වාර්තාවක් මෙහි ඇතුලත් වේ

Report එක ලබා ගන්නා ආකාරය

Press Windows key+X select Windows PowerShell (Admin)
A screenshot of a windows 10 UAC dialog box.
Select Yes
A screenshot of Windows 10 PowerShell.
Enter powercfg /batteryreport /output “C:\battery-report.html and ENTER
A screenshot of Windows 10 file explorer opening a battery report in html format.
Open Windows File Explorer, PC > Windows (C:) > right-click battery-report.html and Open.
  • RECENT USAGE
  • BATTERY USAGE
  • USAGE HISTORY
  • BATTERY CAPACITY HISTORY
  • BATTERY LIFE ESTIMATES

යන වැදගත් දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් ඔබට මෙයින් ලබා ගන්න පුළුවන්

(Visited 377 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *