ආලෝකය
හොඳ රූපයක් විශිෂ්ට රූපයක් බවට පත් කිරීමට එය උපකාරී වේ. යම් යම් වස්තූන් මත සූර්යයා ඇති කරන සෙවනැලි බලන්න. ගොඩනැගිලි වලින් පරාවර්තක ආලෝකය සැලකිල්ලට ගන්න. ‘රන්වන් පැය’ තුළ ඡායාරූප ගැනීමෙන් පුහුණු වන්න, එනම් හිරු උදාවට ටික වේලාවකට පසුව හෝ හිරු බැස යෑමට පෙර කාලයේ ඡායාරූප ගැනීමෙන් ආලෝකය පිළිබඳ හොඳ දැනුමක් ඔබට ලබා ගත හැක. විවිධ අවස්ථාවන්හිදී ජනේලයකින් ආලෝකය කාමරයක් තුළට වැටෙන ආකාරය නරඹන්න. අලොකය අඩු අවස්ථා වලදී දුරකථනයෙන් ඔබ ලබා ගන්නා ඡායාරූප එතරම් සාර්ථක නොවේ.

Zoom
ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී කිසි විටක Zoom කිරීමක් නොකරන්න.ඔබේ දුරකථනයේ Zoom Option එක තිබුනත් එය බාවිතා කර ඔබට කිසි විටකත් හොඳ ඡායාරූපයක් ගත නොහැක.

සෙලවීම
ඡායාරූපයක් ගැනීමේදී හෙලවීමෙන් එය වැඩකට නැති ඡායාරූපයක් බවට පත් වේ. සෙලවීමෙන් තොරව ඡායාරූපයක් ගැනීමට නම් ඔබ මුලින්ම දුරකථන හොඳින් අල්ලාගත යුතුය. සිරස් වෙනුවට සෑම විටම එය තිරස් අතට තබා ගන්න. මෙය ඔබට පුළුල් රාමුවක් ලබා දෙයි.ඡායාරූපය ගන්නා Button එකට හෝ ඒ ආසන්නම තැනටම හොඳින් තම ඇගිල්ල ලගා කල හැකි පරිදි දුරකථනය අල්ලා ගන්න.

Angles
ඔබ ගන්නා ඡායාරූපය එකම Angle එකකින් නොගෙන Angle කිහිපයකින් ලබා ගන්න. බොහෝ විට සාමාන්‍ය පරිදි ගන්නා ඡායාරූපයකට වඩා වෙනස් වෙනස් Angle වලින් ගනු ලැබූ ඡායාරූප ඉතා ලස්සන වේ.

Edit
ඔබ ගත් ඡායාරූපය Editing එකක් බාවිතා කරමින් ඡායරූපයට හා එහි ඇති අලොකයටත් වර්ණ වලටත් ගැලපෙන පරිදි Edit කිරීමක් සිදු කරගන්න. එය ඔබේ ඡායාරූපයට අමතර ලස්සනක් එකතු කරාවි.

Clean
ඡායාරූපයක් ගැනීමට පෙර අනිවාර්යෙන්ම දුරකථනයේ කාචයට ඉදිරියෙන් Glass ඇති එක පිරිසිදු කරගන්න.

Take some shots
ඔබට යම් දෙයක හොඳ ඡායාරූපයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම් එක shot එකක් නොව shts කිහිපයකින් කිහිපයක් ලබා ගන්න. එවිට ඔබට ලස්සනම සහ හොඳම ඡායාරූපය ගැනීමට හැකි වේවි.

Add Your Comments
(Visited 529 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *