පරිගණකයේ Files ගොඩයිද, හොයාගන්න ගියාම පිස්සු හැදෙනවද..
File එක Save කරපු නම අමතක වෙනවද? එහෙනම් ඔන්න ඒ ප්‍රශ්ණෙට විසඳුම අපි අද අරන් අවා.. කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයයි. කරන්න තියෙන්නේ අදාල File එකට ගැලපෙන පොදු නමකින් Tag එකක් එකතු කරන එක විතරයි.

පියවරෙන් පියවර බලමු කොහොමද එකක් කරන්නේ කියලා..

  • අදාල File එක Right click කරලා properties යන්න.
  • එහි උඩ Tab එකෙහි ඇති Details Click කරන්න.
  • එහි පහළ ඇති Tag Text එක ඉදිරියෙන් Double Click කර අදාල ඉඩෙහි file
  • එකට ගැලපෙන Tag එක type කර add කරන්න.
  • මේ ආකාරයට ඒ ඒ Files වලට පොදු Tag එක එකතු කරගන්න.
  • ඉන්පසු කිනම් හෝ මොහොතක ඔබට යම් file එකක් අවශ්‍ය වූ විට ඔබට එම file එක save කරපු නම අමතක වී ඇත් නම් ඒ file එකට පොදු tag එකෙන් search කර විට එම tag එකට අදාල files වලින් ඔබට අවශ්‍ය file එක සොයා ගත හැකියි.

Search bar එකෙහි tag එක ඇතුලත් කර search කරන අයුරු.
tag: tag name

(Visited 273 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *