අලුත් දුරකථනයක් ගත්තාම හැමෝටම තියන ප්‍රශ්ණයක් තමයි පරණ දුරකථනයේ තියන contacts ටික කොහොමද අලුත් එකට දාගන්නේ කියන එක. මොකද සමහර වෙලාවට ඔබ කලින් දුරකථනයේ contact numbers සිම් එකට save නොකර දුරකථනයටම save කරල තිබුනොත් අලුත් එකට සිම් එක
දැම්ම කියල ඒ නම්බර්ස් ටික එන්නේ නැහැ.

ඉතින් අද ගෙනත් තියෙන්නේ ඔයාගේ පරණ දුරකථනයේ තිබෙන නම්බර්ස් අලුත් එකට ගන්න ලේසිම ක්‍රමයක් ගැන.

ඔබේ පරණ දුරකථනයට අනිවාර්යෙන්ම ගූගල් account එකක් ලින්ක් කරල ඇති. එසේ නම් ඔබේ පරණ දුරකථනයෙන් පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.

දුරකථනයේ settings වෙත පිවිසෙන්න. එහි accounts වෙත යන්න. එහි ඇති ඔබේ ගූගල් ගිණුම මත ක්ලික් කර sync now ක්ලික් කරන්න.

Screenshots depicting how to manually sync Google contacts

ඉන්පසු ඔබේ අලුත් දුරකථනයට එම පැරණි දුරකථනයේ තිබූ ගූගල් ගිණුම එකතු කර වහාම පරණ දුරකථනයේ තිබූ ඔබේ ගූගල් ගිණුමට Backup වූ සියළු contact numbers ඔබේ අලුත් දුරකථනයට පැමිණේ.

එසේ නොමැති නම්, ඔබේ පරණ දුරකථනයේ Contacts වෙත ගොස් එහි Menu > Settings > Export වෙත පිළිවලින් ගොස් ඔබට ඔබේ contacts සියල්ලම .vcf file එකක් ලෙස save කරගත හැක.

Screenshots depicting how to export contacts on an Android phone

එම file එක ඔබට bluetooth මගින් හෝ Email මගින් හෝ SD card එක මගින් ඔබේ නව දුරකථනයට ගෙන නව දුරකථනයෙන් ඔබ එම .vcf file එක මත click කර සැනින් එහි ඇති contacts සියල්ල ඔබේ නව දුරකථනයේ save වෙනු ඇත.

තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනුමට එකතු කරගන්න එකතු වන්න අපගේ පිටුව සමග.

Add Your Comments
(Visited 79 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *