ඔබේ පරිගණකයත්,
Slow වෙලාද, හිටී ගමන් Popupsඑනවද, Virus Guard එක Disable වෙනවද, ඉන්ටෙර්නෙට් Slowද.. එහෙනම් පරිගණකයට Virus එකක් ඇවිත් වගේ.. බය වෙන්න එපා. අද කියල දෙන්න යන්නේ අන්න ඒ වයිරස් හොයාගෙන Delete කරල දාන විදිහ ගැනයි.

WIN + X එකවැර ක්ලික් කරන්න. ඉන් පසු Windows PowerShell (Admin) ක්ලික් කරන්න. ඉන්පසු open වන popup box එකෙහි Yes ක්ලික් කරන්න.

ඉන් පසු open වෙන Command Prompt එකෙහි shutdown /r /t ලෙස ටයිප් කර Enter කරන්න. නැවත පරිගණකය Restart වු පසු task bar එක මත right click කර task manager වෙත යන්න.

එහි දැනට ඔබේ පරිගණකය තුල රන් වෙන සෑම Software, Application එකක්ම පෙන්වනු ඇත. එහි ඔබ නොදන්නා, ඔබ දැනුවත්ව install නොකරන ලද ඇප් එකක් හෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තිබේ නම් එය පිලිබඳ වැඩි විස්තර internet තුලින් සොයාගෙන එය ඔබට අවශ්‍ය නැති නම් uninstall කර දමන්න. බොහෝ විට එය ඔබ නොදැනුවත්ව ඔබේ පරිගණකයට පැමිණි වයිරස් එකක් විය හැක.

If you see a suspicious process running, right click it and select Search online.

එසේ නොමැති නම් ඔබේ windows පරිගණකයට default එන virus guard එක වන windows defender මගින් ඔබට පරිගණකය scan කර වයිරස් තිබේ නම් ඒවා පරිගණකයෙන් ඉවත් කරගන්න පුලුවන්.

තවත් මේ වගේ වටිනා දේවල් දැනුමට එකතු කරගන්න එකතු වන්න අපගේ පිටුව සමග.

Add Your Comments
(Visited 93 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *