සාමාන්‍යය පුද්ගලයෙක් දිනකට පැය 3කට වැඩි කාලයක් social media තුල ගත කරනවා. එයිනුත් සමහර වෙලාවට වැඩි පුර කාලයක් ගත වෙනවා ඇත්තේ Facebook තුලයි. ඉතින් ඒ ගත කරන කාලය තුළ විශාල Data ප්‍රමාණයක් ඒ වෙනුවෙන් වැය වෙනවා ඇති.

මාසේ අන්තිමට Data Report අරන් බැලුවොත් ඔබ වැඩි පුරම Data ප්‍රමාණයක් වැය කරලා ඇත්තේ Facebook යන්න.ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියල දෙන්න හදන්නේ Facebook බාවිතයේදී වැය වන Data ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම ගැනයි.

Video Auto play Option එක Disable කරන්න

ඔයාලගේ FB timeline එකේ video auto play වෙනවා නම් ඒක disable කරන්න පුළුවන්.

Path : Open App > Settings & Privacy > Settings > Media and contacts > Auto play

Facebook එකට phone තුළින් upload කරන photos , videos HD Quality එකෙන් upload වීම නවතා දමන්න.

Path : Open App > Settings & Privacy > Settings > Media and contacts > upload photos/video in HD

Facebook App එක Auto update වීම හෝ Mobile data මගින් update වීම disable කරන්න.

Path : Open App > Settings & Privacy > Settings > Media and contacts > App updates

Facebook Lite App එක Download කරගන්න

1.5mb තරම් කුඩා වන මෙම App එක තුළින් Facebook Pro App එකට වඩා දෙගුණයකටත් වැඩි පුර Data ඉතුරු කර දීමට සමත් වනවා.

Facebook තුළ කාලය ගත කිරීමට Time Limit එකක් යොදාගන්න

Facebook එකේ ඉද්දි වෙලාව යනවා තෙරෙන් නෑ. ඒ වගේම තමයි Data කැපෙනවා තෙරෙන්නෙත් නෑ. එ නිසා මේ option එක ගොඩක් වටිනවා. ඔබ දිකට facebook බාවිත කලයුතු කාලය මේ option එකෙන් set කරන්න පුළුවන්. Time එක exceed උන ගමන් ඔබට reminder එකක් එනවා.

Path : Open App > Settings & Privacy > Your time on Facebook > Set daily time reminder

වැඩේ කරන හැටි පහල වීඩියෝ එකෙන් බලන්න පුළුවන්

(Visited 169 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *