අපි හැමෝම ආසයි සිංදු අහන්න. බස් එකේ කොච්චියේ යන ගමන්, ගෙදරට වෙලා නිකන් ඉන්න ගමන්, වැඩ කරන ගමන් සිංදුවක් අහගෙන තමයි අපි හැමෝම වැඩ කරන්නේ.

ඉස්සර නම් අපි රේඩියෝ එක දාගෙන තමයි සිංදු ඇහුවේ. පස්සේ පස්සේ ඒවගේ කච කචේ වැඩීවීමත් සහ YouTube ආගමනයත් සමග අපි සිංදු අහන කලාව වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ ඉතින් Youtube එකේ Data කැපෙන නිසා අපි සිංදු download කරන්න පටන් ගත්තා.

ඉතින් අලුත් පරණ සිංදු තොග පිටින් Free Download කරගන්න පුළුවන් websites තමයි අද WEBTEC Sri Lanka අපි ඔයාලට ගෙනත් තියෙන්නේ. පහල තියන්වා ලිස්ට් එක ගිහින් බලන්නකෝ.

http://www.fmderana.lk/sinhala-songs

https://music.hirufm.lk/

https://www.topsinhalamp3.com/

https://www.song.lk/

www.sinhalasongs.lk

http://www.ransara.lk/

https://www.ananmanan.lk/

https://www.hungama.com/albums/lang/sinhala/all/

ඉතින් දැන් හොඳ Data Card එකක් දාගෙන හිතේ හැටියට සිංදු Free Download කරන්න ඔයාලට පුළුවන්.

(Visited 43 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *