තාමත් තමන් හොයන ආදරවන්තයා හම්බුනේ නැද්ද ? එහෙනම් ඔන්න දැන් Facebook එකෙන් ඔයාලට හොඳින්ම ගැලපෙන ආදරවන්තයෙක් හෝ ආදරවන්තියක් හොයාගන්න අවස්ථාවක්. ඒ තමයි Facebook එකේ Updated Feature එක Facebook Dating.

Facebook wants to be the hot new dating app - Web Design Tips

කොහොමද මේ Facebook Dating වැඩ කරන්නේ

මෙයට ඔබ වෙනම Profile එකක් සාදා ගැනීම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ Facebook ගිණුමේ දැනට තියන තොරතුරු සහ ඔබේ Interests මත ඔබට ගැළපෙන Profiles, Facebook Dating මගින් Recommend කරනු ලබනවා. එයින් ඔබට කැමති Profiles Crush List එකට Add කරගන්න පුලුවන්.

Crush List එකට Add කර පමණින් ඔබට ඇය හෝ ඔහුත් සමග chat කරන්නට බැහැ. ඒසේ chat කිරීමට නම් ඔහු හෝ ඇය ඔබේ Crush Request එක accept කල යුතුයි.

ඒ වගේම දැනට ඔබේ Fiend list එකේ සිටින කිසිවෙකුට ඔබේ Dating Profile එක Display වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ඇල්මක් දක්වන අයෙකු ඔබේ friend list එකේ සිටී නම් ඔබට පුලුවන් ඔවුන්ව කෙලින්ම ඔබේ Secret Crush list එකට ඇඩ් කරගන්න.

ඒ වගේම තමයි ඔබ මේ හරහා සිදු කරන conversations (Chat) ඔබේ Facebook Messenger එකට සම්බන්ද වන්නේ නැහැ. එය සිදුවන්නේ Facebook Dating Feature එක හරහා පමණි.

Facebook Dating is now available in the US - TechSpot

කොහොමද Facebook Dating Active කරගන්නේ සහ එය use කරන්නේ

Facebook menu එකට ගොස් Dating Active කල පසු ඔබට Customize කරන්න පුලුවන් ඔබේ Dating Profile එක Display වෙනවා. එය fill වෙලා තිබෙන්නේ ඔබ දැනට Facebook ගිණුමට එකතු කර ඇති තොරතුරු වලින්.

ඔබට පුළුවන් ලස්සන photos දාල වැඩිපුර විස්තර ඔබේ profile එකට එකතු කරලා ඔබේ Crush selecting criteria  එකතු කරලා ඔබේ profile එක customize කරන්න. Accurate Details සහ Crush Selecting Criteria add කිරීමේන් ඔබට හොඳටම ගැළපෙන profile පමණක් display වීම සිදුවනවා.

ඔබට display වන profiles වලට ඔබ කැමති නම් ඒවා crush list එකට add කරගන්න පුලුවන්. ඔබේ request එක ඇය හෝ ඔහු accept කලොත් එතැන් පටන් ඔබට chat option එක enable වෙනවා.

Location, Age, Education, Height, Distance, Language, මෙන්න මේ වගේ criteria බොහෝමයකින් ඔබට crush කෙනෙක් තෝරාගන්න පුලුවන්.

ඒ වගේම Instagram එක ඔබට Dating Profile එක සමග link කරන්න පුලුවන්. ඒ වගේම ඔබේ Insta , Facebook Story මේ profile එකේ display කරන්න පුළුවන්.

ඉතින් ඔබට කැමති වෙලාවක Dating Profile disable කරලා profile එක delete කරලා දාන්නත් පුළුවන්.

දුකට කරුණු තමයි මේ Dating Feature එක තවම enable වෙලා තියෙන්නේ US, Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Laos, Malaysia, Mexico, Paraguay, Peru, the Philippines, Singapore, Suriname, Thailand, Uruguay, and Vietnam යන මේ රටවල් 19ට පමණයි.

Facebook සමාගම පවසන්නේ 2021 මුල වන වින සියළුම Facebook Usersලට මේ Feature එක Enable කරන බවයි. 

(Visited 81 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *