ඩිජිටල් ලොකේ ජීවත් වන අපිට අද වන විට තියන වටිනාම දේ තමයි අපේ Gmail Address එක. Gmail එක අපේ Phone එකට Lap එකට අපේ තියන Social media account වලට වගේම අපේ Bank Account එක පවා සම්බන්ද වෙලා තමයි තියන්නේ. ඉතින් අද webtec srilanka තුලින් අපි කතා කරන්නේ ඔයාලගේ වටින Gmail එක ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රම ගැනයි.

Gmail Password

මතක තියාගන්න ලේසියට ඔයාගේ password එකට Mobile number, Birth day, ID Number එක එකතු කිරීමේන් වළකින්න. අනෙක් අයට guess කරන්න බැරි password එකක් use කරන්න වග බලාගන්න.

Google සමාගම ලබාදී තිබෙන Security Options use කරමු

Recovery Email & Phone number

Use Link : https://support.google.com/accounts/answer/183723?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

2 factor authentications

Use Link : https://www.google.com/landing/2step/

Google Authenticator app

Use Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en

Google advanced protection (Paid) Use Link :

https://landing.google.com/advancedprotection/

Gmail එක Recover කරගන්න ලබාදෙන Backup Codes ලබා ගනිමු.

From Computer :

 1. Go to your Google Account.
 2. On the left navigation panel, click Security.
 3. Under “Signing in to Google,” click 2-Step Verification.
 4. Under “Backup codes,” click Set up or Show codes. You can print or download your codes

From Android :

 1. On your Android phone or tablet, open your device’s Settings app and then Google and then Manage your Google Account.
 2. At the top, tap Security.
 3. Under “Signing in to Google,” tap 2-Step Verification. You might need to sign in.
 4. Under “Backup codes, tap Set up or Show codes. You can print or download your codes.

From IPhone :

 1. On your iPhone or iPad, open the Gmail app Gmail.
 2. Tap Menu Menuand then Settings and then your account and then Manage your Google Account. If you don’t use Gmail, go to myaccount.google.com.
 3. At the top, tap Security.
 4. Under “Signing in to Google,” tap 2-Step Verification.
 5. Under “Backup codes,” select Set up or Show codes.You can print or download your codes.

ඔබ ඔබේ දුරකථනයට එකතු කරගන්න Apps Trusted Source වලින් පමණක් install කරගන්න. (Ex, Google PlayStore, IStore). කිසිම දිනක Internet  වල තිබෙන APK Files ඔබේ දුරකථනයට Install කරගැනීමෙන් වළකින්න. ඒ වගේම තමයි ඔබ Internet browser එකට එකතු කරගන්න extensions පිළිබඳව සැලකිලිමත් වීමත් ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක්.

Change App Permissions

ඔබ Phone එකට Apps Download කරනවිට සහ Online services use කරනවිට ඔබ දැකල ඇති එම apps, service වලින් යම් යම් දේවල් වලට permission ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔබ නොදැනුවත්ව එසේ ඔබේ google account එකට full permission ලබා දී ඇති Apps සහ service තිබේදැයි බලා ඒවා ඉවත් කරන්න.

How to : >

Computer : https://myaccount.google.com/u/0/permissions

Guide : https://support.google.com/googleplay/answer/6270602?hl=en

Phishing attacks

එය සිදුවන්නේ hacker ප්‍රහාරකයෙකු, විශ්වාසදායක ආයතනයක්, පුද්ගලයෙකු ලෙස වෙස්වලාගෙන, spam ඊමේල්, ක්ෂණික පණිවිඩයක් හෝ කෙටි පණිවිඩයක්, links විවෘත කිරීමට රැවටීමෙනි.  ඉතින් මේ වගේ සැක සහිත් දේවල් විවෘත නොකරන්න ඔබ වගබලා ගත යුතුයි. හදිසියේවත් ඒවා විවෘත පසු ඒවා ඇතුළට යාමට කිසි දිනක ඔබේ username, password එකතු කිරීමෙන් වලකින්න. බොහෝ විට මේවා ඔබට පෙනී සිටින්නේ ඔබ නිතර use කරන logging pages හා ඉතා සමාන ලෙසයි.

මේ කරුණු සහ තවත් වැදගත් කරුණු දැනගන්න. පහත Video ව නරඹන්න

(Visited 1,432 times, 1 visits today)
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *